Referat af bestyrelsesmøde d. 26.2 – 2019

 • Bump på Heldbovej
  • Talt om muligheden for at gå i dialog med St. Vigerslevgaards bestyrelse, om de er villige til at få lavet ingeniør beregninger, samt betale alle udgifter af egen kasse. Godkendelser skal hentes hos kommunen.
   Kunne deres forening overbevises om, at de skal afholde en større del af udgiften end vores forening, da de er flere beboere og brugere af vejen?
  • Finn tager kontakt til deres bestyrelse.
 • Pullerter på vejhjørner
  • Gå i dialog med bestyrelsen på Lykkebovej om deres fremgangsmåde til dem de har fået etableret.
   Hvad koster det?
   Skal der hentes tilladelser?
   Skal det godkendes af vores generalforsamling?
  • Søren tager kontakt til deres bestyrelse.
 • Gigabit.dk fibernet
  • Ikke et grundejerforenings anliggende.
  • Der er ikke desto mindre en fælles interesse og mange spørgsmål, som vi kan prøve at besvare.
 • Havedag og andre fælles aktiviteter
  • En dag og formål annonceres på generalforsamlingen.
 • Valg til bestyrelse
  • Claus ønsker ikke at genopstille som formand, men gerne til bestyrelsen.
  • Finn vil gerne fortsætte i bestyrelsen.
 • Generalforsamling
  • Den 2 april på Lykkebo Skole kl. 19.00.