Generalforsamling 25. april 2018 kl 19.30

Kære naboer

I inviteres herved til vores årlige generalforsamling.
Som I kan se af den vedhæftede dagsorden, så er det onsdag den 25. april 2018 – kl. 19.30.
Sted: Musik lokalet på Lykkeboskole. Indgang gennem jernlågen og via skolegården.
Gennemse regnskab, budget og dagsorden inden mødet, så I er velforberedte.
Send evt. forslag til drøftelse, som svar til denne mail.
Vi håber på en god deltagelse fra beboerene, så vi kan tale om de ting der vedrører os alle, og lære hinanden bedre at kende.
Med venlig hilsen
Claus Thomas
Best. formand, GF Heldbovænge