Velkommen

Som ny husejer ønskes du velkommen til Grundejerforeningen

Som det fremgår af de vedtægter, du har fået udleveret, er foreningens primære opgave at sørge for snerydning af den fælles asfaltvej.

Foreningen dækker fortovs og mindre vejreparationer når bestyrelsen skønner, at du ikke selv er årsag til skader og unødig slid.

Foreningen betaler for, at du om vinteren kan tage af grusbunken ved det grønne område op til Lykkebovej og bruge gruset til fortovsgrusning.

Foreningen hjælper også med vejvedligeholdelse – Du hæfter for halvdelen af Heldbovej – fra midten af vejen og ind til din have. (For hjørnegrundene er stikvejen også dit ansvar) Der er også en årlig fælles udgift til snerydning og saltning af Heldbovej + stikvejene som er indeholdt i dit kontingent.

Vi håber du og din familie bliver rigtig glade for at bo i området. Der er flere børneinstitutioner, skoler og mange muligheder for indkøb tæt på.