Generalforsamling 20. april 2022 kl 19:30

Hent indkaldelse på PDF

Hent årsregnskab og budget

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling d. 20. april 2022
I lokalet EAT på Lykkebo Skole Vigerslevvej 141 KL 19:30

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent og af Referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens årsregnskab 2021
4. Snerydning – Vejvedligeholdelse – Kantstens og Fortovsreparationer
5. Kontingent – VARSLING vedr. opsparing – Se venligst Referat okt. 2021
6. Budget 2022
7. Forslag
8. Valg af Bestyrelse og suppleant – Søren og Poul er på Valg
9. Valg af Revisor og suppleant – Lis Østergaard og suppleant Torben Graversen er på Valg
10.Store Have Dag – Container bestilles til Lørdag d. 11. Juni 2022
11. Eventuelt

Ang. Punkt 5 Kontingent:

Vi ser pt. ind i en større udgift der ligger og lurer,
der henhører i GF Grundejerforeningens Ansvar for vedligeholdelse jvf.§ 3 og
4 i Vedtægterne.
Det drejer sig om vores Fortovsreparationer og herunder
kantstens-oprettelser på de 3 stikveje ud til Heldbovej (minus Prisholmvej)Og hele Heldbovejs Fortov med Grus ved vores Haver (minus Tjørnlunds Allé
Række). Vi mener i Bestyrelsen at det NU er Rettidig Omhu, at påbegynder
en større opsparing. Der vil sandsynligvis ”Lande” et påbud fra Københavns
Kommunes Teknik og Miljø – Park og Vej afdelingen i nær fremtid.

Derfor foreslår Bestyrelsen, at vi pr.1-10-2022 forhøjer Bidraget med ekstra
KR 800- om året. Det betyder, at hvert medlem betaler KR 800- første gang
d.1-10 og d.1-4 I alt KR 1600- pr år i en løbende årrække. Til vi får en solid
økonomi til at igangsætte de dyre Fortovsreparationer.

Forslagjvf.punkt 7

Der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være
Formanden Werner Schram, Rosenholms Alle’ 42 i hænde senest 7 dage
afholdelsen af Generalforsamlingen.
Med venlig hilsen Bestyrelsen i GF Grundejerforeningen Heldbovænge
Finn, Poul, Søren og Werner