Generalforsamling 2021 udskudt

På grund af Coronarestriktionernes har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamling til det igen er muligt at mødes mere end 5 personer.