General forsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Heldbovænge
Valby den 31. august 2020

Til foreningens medlemmer. Der inviteres herved til generalforsamling.

torsdag den 17. september 2020 – kl. 19.30

Vi mødes i musiklokalet på Lykkeboskole. Lokalet hedder EAT og du finder hvis du går ind af stien bag skolen ved Lykkebovej. Foreningen byder på øl og vand.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning v/Poul
 4. Kasserens beretning v/Poul
 5. Snerydning: Bemærkninger om sæsonens snerydning
 6. Initiativer i foreningen
  1. Vejbump på Heldbovej v. Finn Storgaard
  2. Forslag til drøftelse

Drøftelse af Lis Østergaards forslag om at ændre kontingentbetaling til en årlig betaling på 800 kr i stedet for 2 gange af 400 kr se (bilag 1 på mail)

 1. Valg af bestyrelse og revisor
  1. Valg af formand.
   Bestyrelsen mangler en formand og er i øjeblikket undermandet i forhold til hvad vedtægterne foreskriver. Nye som gamle medlemmer af Grundejerforeningen er meget velkomne til at melde sig på banen til formandsposten eller en af de andre bestyrelsesposter. Ønske om at opstilling sker ved henvendelse til Søren Nørup, Rosenholms Alle 34, soeren96@hotmail.com
  2. Bestyrelsesmedlem Søren Nørup er på valg.
  3. Medlem og kasserer Poul Møller Christensen er på valg.
  4. Revisor Lis Østergaard er på valg.
  5. Revisorsuppleant Torben Gravesen er på valg.
 2. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde gerne på mail, info@gf-heldbovaenge.dk senest 1 uge før generalforsamlingen.

Er du forhindret i at deltage, kan du på forhånd give dit svar vedr. beslutninger, eller opstille til bestyrelsen til formanden. Du kan også give en fuldmagt til en nabo.

 

På bestyrelsens vegne

Søren Nørup
Bestyrelsesmedlem