Referat af bestyrelsesmøde d. 18.2.2020

Bestyrelsesmøde d. 18.2 2020 kl 18:30 – 20:00

Dagsorden

 1. Velkomstfolder og adresser på nye.
 2. Bestyrelsesansvarsforsikring, Regnskab og bank
 3. Bump på Heldbovej
 4. Pullleter på vejen
 5. Generalforsamling
 6. Hjemmeside
 7. Formandvalg
 8. Havedag, sommerfest

Referat

 1. Poul sørger for at opkræve de nye beboere.
  Poul sender info på nye til Søren. Mailadresser, Navne og adresse
  Søren opdaterer exel. Dobbelttjekker med Pouls fremsendte liste.
  Søren finder filen på velkomstfolderen.
 2. Bestyrelsesansvarsforsikring. Poul luftede mulighed for en bestyrelsesansvarsforsikring.Koster omkring 1770 kr om året. Vi lufter det på general forsamlingen.
  Det CVR vi har er ophørt skal få vores forening registreret igen i CVR registeret. Søren kigger på dette.
  PBS betaling er dyr. Opfordre medlemmer til selv at oprette en PBS.
  Forslag og at indbetaling kun en gang om året 800 en gang om året i stedet.
  (Vi skal kigge på vedtægterne omkring dette.) Poul kigger på dette.
  Regnskab bliver afleveret til revisor her i februar.
 3. Bump vejen. Finn har forsøgt at kontakte andelsboligforeningen omkring at få sat bump oppe på Heldbovej.
 4. Poul snakker med brolægger og hører om pulletter, senest medio marts. Sender bolden videre til Søren hvis brolægger ikke ved noget.
 5. Vi sigter på at afholde generalforsamling tirsdag d 21.4 eller onsdag d. 22.4.
  Indkaldelse ud senest d. 6 april.  Poul ringer skolebetjent.
  Søren laver indkaldelsen.
  Foreløb indkaldelse. Forslag til emner på dagsorden. Slut Marts.
 6. Der mangler referat fra sidste ekstraordinære generalforsamling i maj 1019
  Søren søger i de gamle aner. Vedtægterne skal ligge andet sted end under menupunktet ’beboere’. Kalender på hjemmesiden, med dato for betaling, fester, fællesspisning, container opsætning osv generalforsamlinger.
  Facebookgruppen skal også nævnes på hjemmesiden
 7. Der skal være formandsvalg til bestyrelsen.
 8. Sommerfest. Vejfest på en stikvej. Stemning for det?
  Havedag i 2020, dato nr 2 weekend i Juni måned  . Skal vi bruge de 1500 på en container. Skal vi have sådan noget? Er der nogen som er interesserede i at lave noget sådan.