4. Nyhedsbrev om gravearbejde i parken 14-12-2013

 

Kære medlem af grundejerforeningen

Hermed seneste informationer om byggeriet i parken for enden af Heldbovej.

Politiet har meldt tilbage, at de indstiller at køre rundt i vores område, når de afholder køreprøver så længe byggeriet er i gang. Vi forventer, at det betyder at køreskolerne begrænser deres kørsel i vores område, da vi ved, at de foretrækker at køre der hvor køreprøverne afholdes.  

Opstarten på ”vores” byggeplads er forsinket og starter først rigtig igen efter jul.

Fra HOFOR

Julefred i arbejdet med den nye kloaktunnel under Vigerslevparken

 

Vi starter op i det nye år, i uge 2 med etablering af byggepladshegn og tilkørsel af stabil. Etablering af skurby og skabelon, starter op midt i uge 4. Der vil dog kunne ske ændringer, da vi prioritere B2 højere end B4. Vi vil selvfølelig fjerne parkering forbudt skilte på Heldbovej, indtil vi skal bruge dem igen.

 

Byggeriet af den store kloaktunnel under Vigerslevparken, der skal forhindre kloakudløb til Damhusåen, skrider planmæssigt frem. De fire store byggepladser, hvorfra HOFOR går ned under jorden og med hjælp fra den store tunnel-boremaskine graver tunnelen ud, er næsten parate til aktion.

 

”Hele julen er der ro på alle fire byggepladser, og så går vi friske og udhvilede i gang med arbejdet igen mandag den 6. januar,” siger projektleder Morten E. Jensen fra HOFOR.

 

Den første strækning, hvor tunnelen bliver anlagt, løber fra Byggeplads 1 ved Renseanlæg Damhusåen på Parkstien 4 til Byggeplads 2, som ligger i parken ud for Kirsebærhaven. HOFOR er begyndt at opstille udstyr på de to byggepladser og starter boremaskinen omkring den 1. februar 2014.

 

”Vi forventer at være færdige med den første strækning i maj måned 2014 og regner ikke med de store gener for beboere og parkgæster. Nogen vil måske lægge mærke til de store kloakrør, som bliver kørt ind på byggepladsen ved renseanlægget. De rør skal vi have ned i jorden, når boremaskinen har gjort sit arbejde med at udbore tunnelen, ” forklarer Morten E. Jensen.


Kontakt: gf-heldbovaenge@gf-heldbovaenge.dk 

Siden er opdateret den 14-12-2013