Generalforsamling 25. april 2018 kl 19.30

Generalforsamling 25. april 2018 kl 19.30

Kære naboer I inviteres herved til vores årlige generalforsamling. Som I kan se af den vedhæftede dagsorden, så er det onsdag den 25. april 2018 – kl. 19.30. GF-Invitation 2018 Sted: Musik lokalet på Lykkeboskole. Indgang gennem jernlågen og via skolegården. Gennemse regnskab, budget og dagsorden inden mødet, så I er velforberedte. Send evt. forslag til drøftelse, som svarLæs mere omGeneralforsamling 25. april 2018 kl 19.30[…]