Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand:            Claus Richard Thomas , Rosenholms Alle 46            Tlf. 2927 5226

Kasserer:            Poul Møller Christensen, Prisholmvej 60                    Tlf. 3025 8956

Best. medlem:   Finn Storgaard    Prisholmvej 62

Best. medlem:   Søren Nørup           Rosenholms Alle 34

Suppleant:          Bjarne Eir    Tjørnelunds alle 34