Generalforsamling 25. april 2018 kl 19.30

Generalforsamling 25. april 2018 kl 19.30

Kære naboer I inviteres herved til vores årlige generalforsamling. Som I kan se af den vedhæftede dagsorden, så er det onsdag den 25. april 2018 – kl. 19.30. GF-Invitation 2018 Sted: Musik lokalet på Lykkeboskole. Indgang gennem jernlågen og via skolegården. Gennemse regnskab, budget og dagsorden inden mødet, så I er velforberedte. Send evt. forslag til drøftelse, som svarLæs mere omGeneralforsamling 25. april 2018 kl 19.30[…]

Generalforsamling

Generalforsamling

Onsdag den 19. april 2017 – kl. 19.30 Vi mødes i kantinen på plejehjemmet Vigerslevhus (Vigerslevvej 180). Indgangen til kantinen er til højre inde i gården. Foreningen byder på øl og vand. gf-invitation-2017

Forside 2

Forside 2

Grundejerforeningen Heldbovænge er hjemmehørende i Valby. Der er 36 rækkehuse som er opført tilbage i 40’erne. Husene ligger med baghaven op til Heldbovej som er vinkelret på Vigerslevvej.